ทดสอบหลังปรับเวลาใน server

รู้สึกว่าเวลาใน server มันแปลกๆ เมื่อกี้เลยเข้าไปลองแก้ดู ทดสอบใหม่ว่ามันจะเที่ยงตรงหรือยัง