>> Macworld: News: Microsoft delays release of Office 2008 for Mac

Macworld: News: Microsoft delays release of Office 2008 for Mac:

เรื่องใหญ่แฮะ จะว่าไป MS-Office เป็น software ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญเอาเรื่องสำหรับแทบทุกวงการ (ยิ่งราชการหรือว่่าพวกที่ต้องทำงานเกี่ยวกับราชการนี่ ไม่มี Word นะ ถึงตาย) ….. ตอนนี้หลายๆ คนก็ยังคงใช้ MS-Office 2004 สำหรับ Mac อยู่ล่ะนะ แต่ว่ามันยังเป็น PPC binary ที่ต้องทำงานบน Rosetta (PPC emulator) อยู่ ถึงมันจะทำงานได้ประมาณว่า “OK” ก็เถอะ เพราะว่าส่วนหนึ่งเครื่อง Intel-Mac มันค่อนข้างจะเร็วกว่า PPC-Mac พอสมควร (หลายเท่าตัวอยู่) แล้วก็ Office มันไม่ใช่งาน/software ที่ต้องการกำลังการประมวลผลสูงมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ว่ายังไงก็เถอะ ถ้ามี Intel/Universal Binary ก็ดีกว่าเยอะ (ลองถามคนที่ใช้ Adobe CS หรือว่า software อื่นๆ หลายตัวดูสิ ว่า Universal Binary ออกมาแล้ว smooth ขึ้นแค่ไหน)

จะว่าไป ทุกวันนี้ถ้าผมจะใช้ Office นี่นะ boot Windows ใน Parallels แล้วก็ใช้ Office ยังมีความรู้สึกว่ามันทำงานได้เร็วกว่า smooth กว่าทำงานกับ Office 2004 ผ่าน Rosetta เลย ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า ไว้วันหลัง (อีกล่ะ สัญญาอีกล่ะ) จะลองนั่งทำ benchmark การเปิดไฟล์ การคำนวณใน Excel การฯลฯ แข่งกันระหว่างสองตัวนี้เล่นดู

สำหรับผู้ใช้ Intel-Mac และต้องใช้ Office และนั่งร้องเพลงรอ Universal Binary อยู่ ก็คงต้องนั่งร้องเพลงรอกันต่อไป

ปล. อีกหนึ่งข่าวที่ผมคงจะตกไปนาน เราคงไม่ได้เห็น Roz Ho บนเวทีในงานประกาศข่าวของ Apple อีกแล้วล่ะ เพราะว่าเจ๊แกย้ายแผนกจาก Mac BU (หลังจากทำงานมา 7 ปี) ไปอยู่ Entertainment เสียแล้ว โดยที่ Craig Eisler มาเป็น GM ของ Mac BU แทน

ปล. 2 ในท้ายข่าวจากข้างบนมีการโม้ว่า

Office 2008 for Mac will share some technologies with its Windows counterpart, Office 2007, making for seamless compatibility between the different versions, according to Microsoft.

แหม Seamless compatibility นี่เป็นสิ่งสุดท้ายบนโลกที่ผมจะเชื่อจาก Microsoft