CountryData, CityData ใน Mathematica 6

ใช้ Mathematica มาตั้งหลายปี (ห้าปีได้แล้วมั้ง? ถ้าเป็นแฟนก็คงกำลังอยู่ในช่วงคบใกล้เลิกพอดี จากระยะเวลา ….) เพิ่งจะรู้ว่าเวอร์ชันนี้มันมีของเล่นใหม่เยอะตอนตามอ่าน Wolfram Blog น่ะแหละ ของเล่นอื้อซ่าเลย

วันนี้ลองเข้าไปอ่านๆ ดู เจอของดีน่ะ ว่ามันมี CountryData กับ CityData ให้ใช้ด้วยแฮะ พอเรียกใช้แล้วมันจะติดต่อกับ server ของทาง Wolfram แล้ว update ข้อมูลใหม่ให้เราเองตามที่เราต้องการ

เจ๋งดีอ่ะ

แต่ว่าช้านิดแฮะ อย่างว่า สงสัยไม่ Net เรามันไม่ค่อยจะเร็วเท่าไหร่ ก็ข้อมูลมันเยอะ นี่ลองทำตามตัวอย่างดูหน่อย

CountryData["France", "Shape"]

แล้วก็รอชาตินึง (ก็พวกเล่นลงข้อมูลทีเดียวทั้งโลกนี่หว่า) ก็ได้ผลเป็นรูปร่างของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้นก็ยังมี attribute ให้เล่นอีกหลายตัว เช่น Population หรือว่าข้อมูล GDP แต่ละปี

เสร็จแล้วเราก็ลองของไทยดูบ้าง… อืมม สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ลองดูเองดีกว่า

mathematica1.png

เจ๋งแฮะ ทำให้ชักอยากจะกลับมาลองเล่น Mathematica 6 จริงๆ จังๆ ซะแล้ว (ตอนที่ 5 ออกนะ ไม่ค่อยมีความรู้สึกว่ามันต่างจาก 4 เท่าไหร่ พวก WOW factor แบบนี้ต่ำพอควร หรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้)