khomkrit > รับมือไม่ไหวแล้ว “นักเรียนอาชีพ”

จาก blog ของอดีต advisee (khomkrit)

รับมือไม่ไหวแล้ว “นักเรียนอาชีพ” « khomkrit

ใครเป็นใครในนั้นผมไม่ค่อยจะสนล่ะ แต่ว่านี่เป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาที่พยายามจะพูดมานานแล้ว แต่ว่าพูดให้นักศึกษาฟังไปเท่าไหร่ ก็ไม่เห็นจะมีใครสนใจฟัง หรือว่าฟังแล้วไปยี่หระอะไรเท่าไหร่ หลายคนฟังสนุกๆ คิดว่าเราเอาคนโน้นคนนี้เรื่องโน้นเรื่องนี้ไปด่าให้ฟัง หลายคนฟังแล้วเกิด hurt ก็ไปด่าเราลับหลังว่าอาจารย์ทำแบบนี้ไม่ถูก ว่าเราโหดบ้างอะไรบ้าง จิปาถะ ฯลฯ

แต่ว่าผมเขียนอันนี้เพื่อยืนยันว่า สิ่งที่ khomkrit เขียนมาเป็นส่วนหนึ่งของความจริงของการศึกษาไทยในปัจจุบัน ความจริงที่ขม และเจ็บปวด จากมุมมองของผู้ให้การศึกษา และผู้ประกอบการ และนักวิชาการ ..​.