เริ่มเขียนโปรแกรมใน Leopard

ตอนนี้เริ่มเขียนโปรแกรม หรือว่าลงโน่นลงนี่ใน Leopard แล้ว ตามที่ตั้งใจไว้ แล้วจะเขียนลงใน

ThaiMacDev.com

เรื่อยๆ นะครับ ตอนนี้ก็เพิ่งจะมีเรื่องประสบการณ์การแก้ปัญหา libGL.dylib แต่ว่าถ้ามีเรื่องใหม่ๆ (โดยเฉพาะการเล่นกับ API ด้วยตัวเอง และการรีวิว Xcode กับ Interface Builder ใหม่) ก็จะเขียนลงในนั้นเช่นกัน