ลบ entry ก่อนหน้านี้

ขอลบ entry ก่อนหน้านี้แบบ “จงใจ”

ลืมไปว่าปกติตัวเองไม่ใช่คนเขียนเรื่องแบบนี้ในที่สาธารณะ